Bảng đếm sản phẩm

Bảng Led đếm sản phẩm dùng bằng Led số hoặc Led matrix, hiển thị các thông tin đơn giản đến phức tạp phục vụ công tác quản lý, tiến độ sản xuất của các dây truyền sản xuất. Loại bảng điện tử Led này thường thể hiện các thông tin như: kế hoạch sản xuất, mục tiêu sản xuất, số lượng hiện tại, độ chênh lệch….. Các bảng quản lý sản xuất này có thể còn có thêm bảng điện tử led chạy chữ một màu hoặc bảng điện tử led chạy chữ ba màu kết hợp để hiển thị mã sản phẩm hoặc thông tin truyền, phân xưởng sản xuất….Hiện nay rất nhiều các nhà máy đã áp dụng công nghệ này vào phục vụ công tác quản lý. Thường các nhà máy trong các lĩnh vực như : may mặc, đóng gói, da giầy, lắp ráp, điện tử, chế biến thủy sản. cơ khí….
Cách thức hoạt động của bảng đếm sản phẩm – Quản lý sản xuất.
Bảng Led đếm sản phẩm nhận tín hiệu đếm từ nút nhấn hoặc sensor, mỗi tín hiệu đếm là một đơn vị tương đương với một sản phẩm. Tín hiệu được đưa về CPU tại đây vi xử lý sẽ tự động tính toán ra các số liệu như: độ chênh lệnh, sản phẩm đã hoàn thiện, sản phẩm còn ….
Kế hoạch sản xuất là một giá trị được thiết lập bằng điều khiển từ xa hoặc truyền từ máy tính. Các bảng được hoạt động riêng lẻ hoặc liên kết tạo thành hệ thống hoạt động trên cùng máy tính chủ điều khiển.