Bảng Led đếm sản phẩm trong nhà máy may xuất khẩu

Bảng Led đếm sản phẩm

  • Hiển thị thông tin theo yêu cầu bằng LED.
  • Nhận tín hệu đếm sản phẩm qua cảm biến, nút nhấn, rơ le, công tắc,…
  • Hiển thị cả 2 mặt.
  • Các tín hiệu đèn cảnh báo, chuông, cài đặt thời gian,..

Xem thêm: Bảng LED đếm sản phẩm trong nhà máy: Phụ tùng Đài Loan; May xuất khẩu; Cơ khí Đài Loan;

Thiết bị công nghiệp; Xi măng Hoàng Thạch; Dệt Anh Nga; Tabuchi – Nhật Bản.

One thought on “Bảng Led đếm sản phẩm trong nhà máy may xuất khẩu

Comments are closed.